ฟิโลใบหัวใจ

ใบรูปหัวใจสีเขียวสวยงาม ตามชื่อเลยค่ะ สามารถเติบโตในที่ร่มได้ ปลูกในกระถางแขวนเป็นไม้เลื้อยเหมือนพลูด่าง หรือกระถางตั้งในออฟฟิศสำนักงาน สามารถดูดสารพิษในอากาศได้ ขยายพันธุ์โดยใช้กิ่งปักชำ